Vil du også have legestue på et plejehjem i nærheden af dig?

Mange fædre og mødre på barsel i hele Danmark ønsker sig at kunne gå til musikalsk legestue. Foreningen Samværd kan hjælpe med at få oprettet en legestue nær dig og tage den første kontakt.

Du er også velkommen til selv at tage forbi dit lokale plejehjem og tale med forstanderen om at oprette en legestue. Det var faktisk gennem et sådan møde projektet startede.

Skriv til Info@foreningensamvaerd.dk

Legestuerne fungerer som åbent hus, hvor du på hvert plejehjem kan dukke op samme dag hver uge i et givent tidsrum, men hvor du omvendt ikke behøver at forpligte dig til at møde op på dagen eller på et bestemt tidspunkt. Det er vigtigt for konceptet, at forældrene føler, at de kan komme, når det passer dem, og at man ikke føler sig presset i forhold til at binde sig til noget. Legestuen er der, uanset om du kommer eller ikke, men er du der på et bestemt tidspunkt, har du mulighed for at deltage i babyrytmik sammen med de ældre. Alle rytmiklærere er dedikerede undervisere, der går højt op i at sætte rammen for en god stemning, hvor alle kan være med.

Foto: Sisse Dupont