Vil du også have legestue på et plejehjem i nærheden af dig?

Mange fædre og mødre på barsel i hele Danmark ønsker sig at kunne gå til musikalsk legestue. Foreningen Samværd kan hjælpe med at få oprettet en legestue nær dig og tage den første kontakt.

Du er også velkommen til selv at tage forbi dit lokale plejehjem og tale med forstanderen om at oprette en legestue. Det var faktisk gennem et sådan møde projektet startede.

Skriv til Info@foreningensamvaerd.dk

Legestuerne fungerer som åbent hus, hvor du på hvert plejehjem kan dukke op samme dag hver uge i et givent tidsrum, men hvor du omvendt ikke behøver at forpligte dig til at møde op på dagen eller på et bestemt tidspunkt. Det er vigtigt for konceptet, at forældrene føler, at de kan komme, når det passer dem, og at man ikke føler sig presset i forhold til at binde sig til noget. Legestuen er der, uanset om du kommer eller ikke, men er du der på et bestemt tidspunkt, har du mulighed for at deltage i babyrytmik sammen med de ældre. Alle rytmiklærere er professionelle undervisere og er rekrutteret primært igennem Musikskolen Laura.

Historien om den første legestue

Projektet er startet af Esra Alici Pedersen med midler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Esra startede på frivillig basis Danmarks første legestue op på et plejehjem i Valby i forbindelse med, at hun var på barsel med sin søn Isak.

Plejehjemmet Langgadehus lå centralt på vejen mellem Esras hjem og det lokale indkøbscenter, og hun kom således ofte forbi på de daglige ture med barnevognen. Hun tænkte tit over, hvad der gemte sig derinde bag murstenene og glasfacaden, og en dag tog hun mod til sig og ville gå derind – men hvordan gør man egentlig det? Er der et bestemt tidsrum, man kan gå ind på et plejehjem? Ringer man på? Og hvem lukker én ind?

Det viste sig, at døren var åben – og det var den i mere end én forstand. Man kunne gå direkte ind fra gaden, og da en ansat spurgte, om hun kunne hjælpe med noget, viste det sig at være forstanderen. Esra fortalte hende om en idé, der havde spiret i hendes hoved i noget tid: Når mange på barsel måske mangler social kontakt i hverdagen, når de i forvejen opsøger legestuer, når mange småbørn – særligt i de større byer – vokser op uden regelmæssig kontakt med ældre, når mange ældre måske også føler sig ensomme, og når mange plejehjem og lokalcentre faktisk har rigtig gode faciliteter – var det så ikke en tanke at etablere legestuer på plejehjem?

Sådan blev Danmarks første legestue på plejehjem etableret. Der blev indkøbt puslebord, sponsoreret legetøj, og der blev fundet penge til en rytmiklærer. Og der blev danset, smilet og leget på tværs af generationer. Selv nogle af de ældre beboere, der var svært demente, kunne huske navnene på børnene, og selvom de til hverdag måske ikke fortrak mange smil, smilede de varmt, når de genkendte de små.

Dette projekt tager udgangspunkt i de gode erfaringer fra Langgadehus i Valby, og håbet er, at smilene på tværs af generationer skal brede sig på plejehjemmene i Aarhus Kommune.