Om projektet


Kun en start på fællesskab
I vores samfund findes der to grupper, som i første omgang virker til at være meget forskellige, men som har noget helt grundlæggende til fælles. Tid. Meget men ustruktureret tid, og en følelse af til tider – hvis ikke ofte – at være ensom, fordi man er blevet revet ud af éns vanlige omgivelser og dagligdag og skal agere i nyt miljø. Forældre på barsel og ældre på plejehjem i hver sin ende af aldersskalaen er de to grupper, som kan berige hinanden ved at komme hinanden mere ved og skabe glæde på tværs af generationer.
Det handler om at udnytte de muligheder, der er for at samles om et fællesskab, som er til gavn for flere, ikke mindst dyrke og vedligeholde det helt naturlige bånd, der er imellem mennesker og komme hinanden mere ved, hvor det giver rigtig god mening.

Legestuerne fungerer som åbent hus, hvor du på hvert plejehjem kan dukke op samme dag hver uge i et givent tidsrum, men hvor du omvendt ikke behøver at forpligte dig til at møde op på dagen eller på et bestemt tidspunkt. Det er vigtigt for konceptet, at forældrene føler, at de kan komme, når det passer dem, og at man ikke føler sig presset i forhold til at binde sig til noget. Legestuen er der, uanset om du kommer eller ikke, men er du der på et bestemt tidspunkt, har du mulighed for at deltage i babyrytmik sammen med de ældre. Alle rytmiklærere er professionelle undervisere og er rekrutteret primært igennem Musikskolen Laura.

Legestuerne betragtes som selvkørende i den forstand, at de deltagende forældre bedes hjælpe til med at tage legetøjet frem og rydde op efter sig igen, når de forlader legestuen.

Er du på barsel og går tit forbi dit lokale plejehjem, lægger vejen forbi, når du henter børn, eller hvis du ikke ved, hvad du skal en weekend, så kig endelig forbi dit lokale plejehjem. Du møder højst sandsynligt undrende øjne med smil på læberne. Du møder glæde og fællesskab. Du møder liv.

Praktisk
Plejehjemmene er fordelt over Aarhus Kommune og har alle fornødne faciliteter i forhold til, hvad en barslende eller hjemmegående forælder har brug for i forbindelse med madning og pusling.

Legestuerne på plejehjem foregår enten i selve opholdsstuerne eller i et aktivitetsrum. Du vil blive guidet til stedet. Du er velkommen til at tage barnevognen med indenfor eller stille den udenfor eller i baggården.

Der lægges op til, at du hjælper til med at pakke legetøjet ud og ind igen, inden du forlader stedet.

Du er selvfølgelig velkommen til at gå rundt på plejehjemmene, og du må gerne besøge de ældre i deres egne lejligheder.

Du skal være klar over, at nogle af beboere er meget gamle eller syge og kan have svært ved at give udtryk for deres følelser – herunder også deres glæde ved samværet med besøgende. De er glade for dit besøg, selvom de kan have svært ved at give udtryk for det!

Der er fri kaffe på alle plejehjem, og du skal ikke holde dig tilbage for at kigge i skabene efter glas eller sætte kaffen over. Betragt dig endelig som en ven frem for en gæst.